Storing 112

Op 26 juni 2019 was er een grote landelijke verstoring welke betrekking had op een groot gedeelte van het telefoon netwerk. De impact van deze verstoring had directe gevolgen voor het 112 telefonie verkeer. Regio 10 was aanwezig op de VR ten tijde van het eerste begin van de verstoring.

Zie onder de bedank tweet van de VR-NHN ;

Onder het menu Oefen/Inzet vind u het verslag van onze deelname.

Ook vanuit regio 10 dank voor uw inzet en tijd.