Coördinators

Naam    : Gert van Westerlaak PA1VW
Functie : Regio Coördinator (RC).
DNHN Functie : Alg. bestuurslid
Email    : dares.r10(at)gmail.com


Naam    : Jan Kanon (PA7X)
Functie : Plaatsvervangend regiocoördinator (plv RC).
Functie : Groeps Coördinator (GC)
DNHN Functie : Alg. bestuurslid
Email    : dares.r10(at)gmail.com


Bestuursleden Ver. DNHN

Naam    : Jan Kanon PA7X
DNHN Functie : Voorzitter
DNHN Functie : Ass. Website beheerder
Email    :  dares.r10(at)gmail.com


Naam    : Ruud Hoogerhuis PD0RH
DNHN Functie : Secretaris
DNHN Functie : Penningmeester
DNHN Functie : Website beheerder
Email  : dares.r10(at)gmail.com
Functie: Plv. Groepscoördinator


Naam : Wim Visser (PD0WDV)

DNHN functie : Alg. Bestuurslid