Berichtgeving aan R10

DARES R10 als onderdeel van DARES-NL
Binnen DARES-NL heeft Regio 10 min of meer een voorbeeld functie gehad, een goed convenant met de
VR (Veiligheids Regio) en een handboek wat actueel en op orde is. Deze voorloop functie bracht met zich
mee dat R10 zich begon te storen aan de stroperige vooruitgang van DARES-NL. Daarom is de inzet van
R10 voor DARES-NL gereduceerd en was het credo : voor R10 goed regelen, wat zo langzamerhand op
een ontvlechting begon de lijken. De verzoeken van DARES-NL aan de DARES regio’s voor een financieele
bijdrage in combinatie met een niet transparante boekhouding versterkte dit nog. Omstreeks half 2019
is nagenoeg het gehele bestuur van DARES_NL vervangen, mede ingegeven door het feit dat het
ministerie van J&V (Justitie en Veiligheid) te kennen had gegeven zich zelf (hieronder vallen dus ook de
Veiligheids Regio’s) niet langer als klant van DARES te beschouwen. J&V heeft aangegeven dat DARES
moet ombuigen naar een publiek toegankelijke HUB voor wat betreft de communicatie met de VR.
Daar de dagelijkse leiding van DARES R10 hier nu een betere en positieve ontwikkeling van DARES NL
ziet, is besloten dit nog een kans te geven en positief hieraan te gaan werken. Wij vragen de R10
deelnemers dan ook zich aan te passen op deze nieuwe positieve houding t.o.v DARES-NL.

DARES R10 deelnemer passen
Er is veel te doen geweest over het hoe en wat m.b.t. de DARES deelnemer passen. In het handboek
staat een voorbeeld waar echter geen van de binnen DARES-NL roulerende passen voldoet. Er is thans
besloten dat DARES-R10 de informatie van de deelnemers gaat controleren en daar waar nodig is
aanvullen en/of corrigeren. Zodra dit gereed is zal DARES R10 de passen bij DARES-NL voor haar
deelnemers bestellen. De kosten hiervan zullen vooralsnog door de vereniging DNHN gedragen worden.

DARES R10 en COVID-19 (Corona virus)
Binnen DARES R10 zijn regelmatig oefeningen m.b.t berichten uitwisseling en inzetbaarheid bij VR en in
het veld. Het scenario waarmeee echter nooit rekening is gehouden is dat mensen minimaal 1,5 m
afstand moeten houden en groepen van meer dan 3 mensen niet zijn toegestaan. Dit betekend ook dat
de bezetting op de VR deels of in zijn geheel voor DARES deelenemers wellicht onmogelijk is. Daarnaast
kan het ook zo zijn dat er ook beperkingen zijn t.a.v. de gebruikelijke VR bezetting en dat hiervoor een
soort virtuele vergader omgeving ingericht moet worden (al dan niet met inzet van DARES).
Het zou goed zijn dat al onze deelnemers met de kennis over communicatie middelen en haar
toepasbaarheid hier de komende week eens over nadenken en met mogelijke invullingen/alternatieven
komen. Wij vragen u uw ideen in een Word format aan te leveren zodat de RC hier uiteindelijk een eind
document van kan maken. Ook wanneer u geen tijd heeft of niets kan aanleveren gaarne een bericht
zodat wij kunnen controleren op compleetheid.

DARES R10 nieuwe leden en introductiepakket/certificerings programma.
Tot onze grote vreugde hebben wij binnen korte tijd 4 nieuwe deelnemers kunnen verwelkomen. De
nieuwe deelnemers beschikken allen over een flinke dosis enthousiasme en uiteenlopende expertises.
Onze taak is nu deze nieuwe deelnemers niet telleur te stellen en deze voldoende in te werken en
binnen een redelijke tijd (3 tot 6 maanden) de mogelijkheid tot certificering te bieden.
Daarnaast zullen zij van de secretaris van DNHN een welkomstbrief en een introductie pakket ontvangen
bestaande uit hesje met DARES logo, een actueel handboek (in PDF vorm) en zodra beschikbaar een
DARES pas. Ook zullen zij worden opgenomen in de DARES R10 belboom.

Tot zover onze berichtgeving, pas goed op uzelf en denk aan uw medemens !

73 van Gert van Westerlaak – PA1VW (RC R10) en Jan Kanon – PA7X (waarnemend RC R10)